CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG TP.HCM

Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lường, là cơ quan trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, tọa lạc tại Điện Biên Phủ, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

Với ứng dụng lấy sáng và độ bền cao, tấm Nice Light được dùng làm mái che nối giữa hai tòa nhà của Chi cục.