Polycarbonate được phát minh từ khi nào?

Polycarbonate được phát minh từ khi nào?

Polycarbonate được phát minh từ khi nào?

Chất Polycarbonate được khám phá đầu tiên bởi Alfred Einhorn vào năm 1898, một nhà khoa học người Đức làm việc tại trường Đại học Munich. Tuy nhiên, sau 30 năm nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, loại vật liệu này bị bỏ quên và không được đem vào thương mại hóa.

Alfred Eihorn

Mr. Alfred Eihorn

Cuộc nghiên cứu lại tiếp tục được tiến hành vào năm 1953, khi ông Herman Schnell của Bayer ở Uerdingen, Đức, sáng chế ra Polycarbonate thẳng đầu tiên. Tên thương hiệu “Makrolon” được đăng ký vào năm 1955.

 

Cũng vào năm 1953, một tuần sau sự phát minh ở Bayer, Daniel Fox của GE ở Schenectady, New York, đã tổng hợp ra được chất Polycarbonate phân nhánh. Cả 2 công ty đều trình giấy phép sáng chế ở Mỹ vào năm 1955, và họ đều đồng ý rằng công ty nào chiếm ít ưu thế sẽ được cấp bằng sáng chế công nghệ.

Khi vấn đề về ưu thế bản quyền được giải quyết, dưới lợi thế của Bayer, Bayer trở thành một nhà sản xuất thương mại với tên thương hiệu là Makrolon vào năm 1958, còn GE trở thành nhà sản xuất với tên thương hiệu Lexan vào năm 1960.

Sau năm 1970, Polycarbonate truyền thống ánh nâu nhạt đã được cải tiến thành màu trắng trong như kính.