Công trình nhà máy đóng tàu Hyundai Vinashin sử dụng tôn nhựa Polycarbonate trong suốt để làm tôn lấy sáng mái và tôn ốp vách. Chiều dài tôn nhựa theo yêu cầu của công trình lên tới 12m loại 5 và 9 sóng vuông.

tôn nhựa mái lấy sáng

tôn nhựa trong suốt lấy sáng mái

Tôn nhựa ốp vách