• Bộ sản phâm bao gồm - 2 Khung nhựa PC gia cường 1500mm - 1 Ống nhôm chính Ø30, gắn phía trước 1800mm- 1 Thanh nhôm 55 kẹp tấm PC, gắn sát tường 1800 mm- 1 Ống nhôm phụ trợ Ø19, gắn ở giữa 1800 mm- 1 Tấm PC đặc Nice Light 3mm 1505x1800 mm- 2 Nắp nhựa bịt đầu ống nhôm Ø30- 2...

     
  • Bộ sản phâm bao gồm - 3 Khung nhựa PC gia cường 1500mm - 1 Ống nhôm chính Ø30, gắn phía trước 4500mm- 1 Thanh nhôm 55 kẹp tấm PC, gắn sát tường 4500 mm- 1 Ống nhôm phụ trợ Ø19, gắn ở giữa 4500 mm- 1 Tấm PC đặc Nice Light 3mm 1505x4500 mm- 2 Nắp nhựa bịt đầu ống nhôm Ø30- 2 Nắp...